Đặt lịch tư vấn

Nếu bạn muốn nhờ tôi tư vấn, hãy đặt lịch tại đây

Tác giả hãy tạo một biểu mẫu Google form và nhúng vào trang này để mọi người đặt lịch nhờ bạn tư vấn. Sau khi tạo Google form, hãy bấm vào tab "Câu trả lời" và chọn "Nhận thông báo qua Email khi có câu trả lời mới".